Hallgeir Kvadsheim og Renteradar.no i TV2-artikkel

Bankenes boliglånsmarginer har økt etter rentekuttene til Norges Bank

07.05.20

I en artikkel på TV2.no viser Renteradar.no at bankenes marginer på boliglån har økt. Hallgeir Kvadsheim frykter at bankene vil utnytte dagens rentekutt til å tjene enda mer på kundene.

En analyse fra Renteradar.no viser at bankene har økt sin boliglånsmargin med rundt 0,5 %-poeng siden starten av Korona-krisen. Denne utviklingen illustrerer vi i grafen under:

Graf_boliglånsmargin
Kilde: Renteradar.no

Vi mener at det ikke holder at bankene nå kun kommuniserer inntil 0,25 prosentpoeng rentekutt. Nibor har hittil falt med 1,3 prosentpoeng siden februar og kommer til å falle mer nå etter det siste rentekuttet fra Norges Bank på 0.25 %-poeng. Bankene bør kutte boliglånsrentene mer.

Vi anbefaler alle våre eksisterende og nye brukere å logge inn på Renteradar.no jevnlig fremover for å sjekke at du får det rentekuttet du fortjener.