Nettavisen_rentekupp

Nå kan du gjøre et fastrentekupp – men det haster

10.02.21

I Nettavisen 10. feb 2021 forteller Renteradar.no om at det kan være god timing å binde renten for de som ønsker mer trygghet i økonomien. Det skyldes at bankene ikke har hevet fastrentene på boliglån like mye som økningen i markedsrenten den siste tiden skulle tilsi.

Bankene er ofte litt trege med å øke fastrentene på boliglånene når markedsrentene øker. Det kan være at bankene ønsker å se at endringen er varig før de går ut med nye tilbud. Da er det ofte et godt tidspunkt å binde renten siden sjansen er stor for at fastrentene snart vil bli satt høyere,

I artikkelen peker vi på at de såkalte swaprentene har steget betraktelig den siste tiden. De fleste bankene har oppjustert fastrentene noe, men langt mindre enn økningen i swaprentene.

Den 10. feb 2021 var det Danske Bank med Akademiker-tilbudet som var best av de fem bankene vi hadde sett på. Sparebank 1 SMN hadde også et godt tilbud til under 2 % som ikke krevde noe medlemskap.