Elin Ørjasæter_Nettavisen

Elin Ørjasæter i Nettavisen anbefaler Renteradar.no

15.03.20

Elin Ørjasæter anbefaler Renteradar.no i en artikkel i Nettavisen søndag 15. mars.

I artikkelen tar Elin Ørjasæter for seg tema knyttet til dagpenger, skatt og rettigheter under permittering i koronakrisen. Mot slutten av artikkelen kommer hun med en del nyttige tips knyttet til hva du bør foreta deg mot arbeidsgiver, banken og forsikringsselskapet ditt. Du bør kontakte banken din og be om rentenedsettelse og avdragsfrihet. Elin Ørjasæter omtalter Renteradar.no som en veldig god nettside for å sjekke renten din.