Avisa Oslo/Renteradar.no – Dette kartet bør få folk i Oslo Øst til å reagere

25.01.21

Avisa Oslo spurte oss i Renteradar.no om vi hadde data på boliglånsrenter i Oslo. De ønsket å se på om det var renteforskjeller mellom de ulike bydelene. Vi analyserte våre data og laget et kart som viser at boliglånskunder i Oslo Øst har høyere rente enn de i Vest.

Med rundt 3 500 observasjoner skal rentekartet gi et svært godt estimat på hva Oslo-beboerne har i rente.

Den høyeste gjennomsnittsrenten fant vi bydelene Grorud og Alna hvor den ligger rundt 1.85 %. I vestkantbydelene Ullern og Vestre Aker er snittrenten på 1,65 prosent.

Avisa Oslo snakket med Nordea og DNB for å få en forklaring på renteforskjellen. Begge bankene ga bare generelle svar på spørsmålet fra journalisten og avviste at bostedsadressen har betydning for rentefastsettelsen.

Renteradar.no vil fortsette å sette søkelyset på bankenes bruk av individuell rentesetting på boliglån som gir utslag i blant annet regionale forskjeller.