Renteheving

Renteheving i flere banker effektiv i dag!

05.11.19

Etter rentehevingen i slutten av september opplever mange kunder i Sparebank 1 SR-bank, Sparebank 1 Østfold Akershus og Nordea økt rente fra idag.

I slutten av september da en renteheving var et faktum gikk Renteradar gjennom hvilke banker som satte opp boliglånsrentene i forbindelse med økning i styringsrenten. Sparebank 1 SR-bank, Sparebank 1 Østfold Akershus og Nordea var tidlig ute, og mange boliglånskunder i disse bankene får hevet rentene sine fra idag. Vi anbefaler derfor kunder i disse bankene å sjekke renten sin.