NAL og Nordea Direct – hvor bra er det på boliglån?

sekundærbolig

NAL og Nordea Direct har en samarbeidsavtale. Avtalen gir deg ekstra gode betingelser på boliglån. Fra årsskiftet 22/23 slår banken seg sammen med Nordea, og du får da fordeler hos Nordea istedenfor. Norske arkitekters landsforbund er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. Renteradar har sjekket ut avtalen, og gir deg oversikten her.

Nordea og Nordea Direct slår seg sammen

Tidligere gikk Nordea Direct under navnet Gjensidige Bank. Nordea kjøpte opp banken i 2019. Hovedforskjellen er at Nordea Direct er heldigital, og har bygget videre på kundene til Gjensidige Bank.

Ved årsskriftet 22/23 fases Nordea Direct ut, og blir slått sammen til Nordea. Som eksisterende bankkunde i Nordea Direct trenger du ikke foreta deg noe. Er du i dag medlem i begge banker, vil låneforholdene dine etter hvert overføres til Nordea. Du vil motta informasjon i god tid før sammenslåingen skjer.

 For at nye kunder skal slippe å bytte bank ved årsskiftet tilbyr banken at du oppretter kundeforholdet i Nordea, fremfor Nordea Direct. Du får altså YS sine medlemsfordeler hos Nordea nå, og ikke Nordea Direct.

NAL og Nordea Direct – fordeler på boliglån

Som NAL-medlem får ekstra gode boliglånsrenter på hos Nordea Direct. Du finner en oversikt over dagens boliglånsrenter nedenfor. I tillegg til gode lånebetingelser har Nordea Direct også andre fordeler for deg som NAL-medlem:

 • Ingen etableringsgebyrer når du flytter lånet ditt fra en bank til en annen.
 • Du kan du låne inntil 85 % av boligens kjøpesum, men stiller du med ekstra sikkerhet kan du låne opptil hele boligens kjøpesum. Sikkerhet kan for eksempel være at du har en medlåntaker eller kausjonist.
 • Ektefeller og samboere får de samme betingelsene på boliglån som deg.
4 av 5 nordmenn kan spare

Hvor god rente kan du få?

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke renter som tilbys av Nordea Direct som NAL-medlem. Tabellen oppdateres daglig. Trykker du på «more details» får du opp flere lånedetaljer.

NAL - boliglånsrenter

Hva bra er tilbudet sammenlignet med ordinære Nordea Direct-kunder?

Nordea Direct sin rente ligger på 2,70% per juni 2022. Dette er hvis vi tar utgangspunkt i et boliglån på 3 millioner kroner, med en belåningsgrad på 65 %, og en nedbetalingstid på 30 år.

Renten for samme lån hos Nordea Direct som NAL-medlem ligger per juni 2022 på 2,20 %. Renteforskjellen er altså 0,50 prosentpoeng, og du har derfor mye å spare hos Nordea Direct som NAL-medlem.

Nal og Nordea Direct renten over tid

Hva koster det å bli NAL-medlem?

Du finner all informasjon om medlemskap i NAL her. For alle medlemskapstypene får du en faktura hvert kvartal. Ordinært medlemskap koster 5710 kroner per år. I tillegg må du betale et lokalforeningskontingent.

NAL har også et godt tilbud for studenter, hvor du bare betaler 912 kroner per år. De har også egne priser for pensjonister. Dette koster 1948 kroner per år, og medlemskapet ditt blir automatisk gjort om til pensjonistmedlemskap når du fyller 67 år.

For å finne ut av om det lønner seg å bli NAL-medlem, bør du regne på om det du sparer i renteutgifter er høyere enn medlemsavgiften. La oss si du betaler 5710 kroner per året får å være medlem. Du skal kjøpe en ny bolig til 3 millioner kroner. Nordea Direct gir deg et lån på 75 % av markedsverdien. Uten NAL-medlemskap får du for eksempel en rente på 2,70 %, og med medlemskap vil renten være 2,20 %. Med en nedbetalingstid på 30 år vil du kunne spare 6600 per år, og over 197 700 kroner totalt. Dette er mer enn medlemskontingenten.

Kriterier for å bli medlem

Du må oppfylle visse kriterier for å bli medlem. Her får du en oversikt:

 • For ordinært medlemskap må ha oppnådd graden «Master i arkitektur» eller tilsvarende. Har du studert i utlandet må utdannelsen være godkjent i Norge.
 • Du må sende inn søknad om medlemskap til NALs sekretariat. De behandler og avgjør søknaden.
 • I søknaden må du legge ved kopi av mastergrad, diplom eller annen dokumentasjon som viser kvalifikasjonene dine.
 • Mangler det nødvendig informasjon får du beskjed av sekretariatet.
 • I tillegg må du gi en skriftlig bekreftelse på at du har kjennskap til NAL sine etiske retningslinjer og vedtekter.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er NAL?

NAL står for Norske arkitekters landsforbund, og er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. De jobber for å fremme god arkitektur og arkitekters rettigheter.

Hvilke fordeler får jeg hos Nordea Direct som NAL-medlem?

Du får ekstra god boliglånsrente og ingen etableringsgebyrer. Du finner listen over rentesatser i tabellen over.

Hva er forskjellen på Nordea og Nordea Direct?

Nordea kjøpte Nordea Direct fra Gjensidige Bank i 2019. De opererer med forskjellige prislister, og i tillegg er Nordea Direct heldigital.

Hva koster medlemskap i NAL?

Ordinært medlemskap koster 5710 kroner, og faktureres kvartalsvis. Som student betaler du 912 kroner, og som pensjonist betaler du 1948 kroner per år.

Gjør som 60 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

 • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
 • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
 • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.