Lavere boliglånsrente etter Norges Bank satte ned renten

norges bank

Nå gjelder det å følge med på banken sin fremover og få lavere boliglånsrente. Norges Bank satte i dag ned styringsrenten fra 1,5 til 1,0 prosent. Hvor mye lavere boliglånsrente rente forklarer vi her. Lær også mer om hvordan bankene setter boliglånsrenten.

Det er ingen automatikk i at bankene setter ned boliglånsrenten din med 0,5 prosentpoeng selv om Norges Bank har satt ned renten. Likevel bør det ikke ta lang tid før banken setter ned renten på boliglånet ditt. Hvis du ikke vet hva renten din er i dag kan du sjekke på Renteradar.no og samtidig se om det finnes bedre tilbud i markedet. Vi vil også passe på at du får den beste boliglånsrenten fremover hvis du registrerer deg.

Hvor lav blir boliglånrenten?

Vi tror at de beste kundene snart vil kunne få rundt 2.25 % i boliglånsrente. Dette vil både gjelde for flytende rente og fastrente opptil 5 år. Vi tror man kan få 10 års fastrente rundt 2.5 % om ikke lenge. Vent derfor med å binde renten nå. Det anbefalte vi for noen dager siden, og mange banker har allerede satt ned fastrenten en gang siden det. Vi tror de vil sette ned fastrentene en gang til i løpet av et par uker.

Hva bestemmer boliglånsrenten?

På kort sikt kan det være at bankene vil slepe beina og ikke sette ned renta. De vil peke på at markedsrentene ikke har gått like mye ned og at innlånskostnaden i markedet har økt. Det stemmer til en viss grad, men vi tror det vil gå kort tid før markedet er mer normalisert. Da skal bankene gi deg lavere boliglånsrente!

Nå skal vi forklare kort regnestykket bankene bruker når de skal bestemme boliglånsrenten.

Boliglånsrenten består litt forenklet av følgende komponenter:

  • Styringsrenten fra Norges Bank: Dette er renten hvor bankene kan plassere innskudd i sentralbanken og er utgangspunktet for rentesettingen i markedet. Den ble i dag satt ned fra 1.5 % til 1 %.
  • Påslaget i pengemarkedet: Den flytende renta på boliglån er tett knyttet 3 måneders Nibor. Kort forklart er dette renta bankene betaler for å låne penger i markedet med løpetid på 3 måneder. 3 måneders Nibor var i går 1,92 %, men ble satt til 1,70 % etter Norges Bank sin rentenedsettelse. Vi tror 3M Nibor blir omtrent 1.4 % fremover når markedet har roet seg litt. Pengemarkedspåslaget blir altså rundt 0,4 %-poeng.
  • Kredittmargin på lange innlån: 3 måneders Nibor er kun rentekostnaden for å låne penger kortsiktig. Boliglån er langsiktige utlån og bankene må derfor låne inn penger i markedet med lang løpetid. Da må de betale et påslag utover 3M Nibor. Dette kaller vi kredittmargin. Denne kredittmarginen har ligget rundt 0,3 %-poeng, men er noe høyere nå på grunn av markedsuroen. Vi tror den snart vil bli rundt 0,3 %-poeng igjen.
  • Kapitalkostnader på egenkapital: Bankene kan ikke kun låne inn alle pengene som gis til boliglån. De må også bruke noe av sin egenkapital. Aksjonærene til banken forventer en avkastning på den egenkapitalen på 8 til 10 %. Bankene selv har som målsetning å få rundt 12 % i avkastning på egenkapitalen. De vil derfor legge på rundt 0,4 %-poeng for å få avkastning på egenkapitalen. Dette skal også dekke mesteparten av bankenes potensielle kreditt-tap på boliglån.
  • Bankens operative kostnader: Dette er personalkostnader og andre kostnader knyttet til å behandle lånesøknader og følge opp lånet underveis.

Regnestykket blir som følger

Styringsrente1 %
+ Pengemarkedspåslag0,4 %
+ Kredittmargin0,3 %
+ Kapitalkostnader0,4 %
+ Operative kostnader0,15 %
= Boliglånsrente2,25 %

La Renteradar.no passe på renten din fremover

Alle storbankene som DNB, Nordea, Sparebank 1-bankene og EIKA-bankene bruker stor grad av individuelle renter. Det betyr at de ofte ikke setter ned rentene til alle kundene sine. Andre banker som Sbanken, Sparebanken Øst, Bulder Bank (Sparebanken Vest), Landkreditt Bank etc opererer mer med listepriser. Det vil si at alle kunder innenfor en gruppe får lik rente og rentene settes oftere automatisk ned.

Det gjelder derfor å følge med nå som rentene skal bli lavere. Hvis du er en av mange som ikke vil bruke tid på å ringe banken din støtt og stadig, så burde du registrere deg på Renteradar.no. Da gjør vi jobben for deg og passer på at du har den beste boliglånsrenten til enhver tid.


Gjør som 80 000 nordmenn før deg.

Boliglån gjort enkelt

Automatisk og enkel utfylling. 
Ferdig på to minutter

Få kontroll

Full oversikt over lånet ditt, beste
tilbud og hva du kan spare

Spar penger

Prut med ett klikk eller bytt
til en bank med bedre tilbud

4 av 5 nordmenn kan spare tusenvis på boliglånet

  • Gratis sammenligning av boliglånet ditt mot markedets beste lånerente.
  • Automatisk utfylling. Ferdig på 2 minutter.
  • Bli varslet når renten må sjekkes og bedre tilbud finnes.