Ikke alle DNB-kunder har fått hele rentekuttet

07.05.20

I Dagens Næringsliv 1. mai fortalte vi om at kun 27 % av våre brukere som er DNB-kunder fikk hele rentekuttet på 0.85 %-poeng

Kakediagrammet under viser at en svært lav andel av kundene med de beste rentebetingelsene fikk glede av hele rentekuttet.

DN sak_DNB rentekutt

DNB-sjef Kjerstin Braathen i DNB uttalte at de ikke kjente seg igjen i tallene, men la heller ikke frem data som viser et annet bilde. Hun bekrefter delvis at kundene deres med lavest rente ikke kunne forvente å få hele rentekuttet. DNB bruker dermed anledningen til å skru opp boliglånsmarginene, spesielt mot de beste kundene.

Saken viser at man som bankkunde hele tiden må følge med på at man får den beste boliglånsrenten.