DNB tjener rekordmye på ditt boliglån

19.07.20

DNB presenterte overraskende sterke resultater for andre kvartal denne uken. Økte marginer på boliglån er en viktig årsak til det gode resultatet som ga et børsbyks for DNB-aksjen. Hallgeir Kvadsheim omtaler på Pengeverkstedet sitt at økte boliglånsmarginer er DNBs koronagevinst og viser til Renteradar.no sine data. Dette har E24 fanget opp og omtaler det i en artikkel søndag 19. juli.

DNBs rentenetto på boliglån økte kraftig

I DNBs Factbook (utdypende investorinformasjon) for andre kvartal 2020 ser vi at DNBs rentemarginer på utlån til personkunder har vokst kraftig (øverste rød ramme). Det skyldes ikke økte utlånsvolum (nederste rød ramme), men økte marginer på boliglån. Rentenettoen har økt med 1 milliard kroner fra siste kvartal 2019.

Økt rentenetto for DNB

Våre data viser at DNB tar høyere boliglånsmarginer mot sine kunder

De økte marginene på boliglån stemmer bra overens med våre data på våre brukere som er DNB-kunder. Renteradar.no har over 25 000 registrerte brukere, hvorav nesten halvparten er DNB-kunder. Tjenesten henter brukernes boliglånsrente automatisk, og vi kan dermed følge DNB sine faktiske boliglånsrenter over tid.

I grafen under viser vi at DNBs boliglånsmargin er rundt 0,25 %-poeng høyere nå enn før Corona-krisen. Boliglånsmarginen er gjennomsnittlig boliglånsrente minus pengemarkedsrenten Nibor. Gjennom krisen har boliglånsmarginene ligget enda høyere siden boliglånsrentene ble satt ned etter at Nibor falt. Nibor kom gradvis som følge av at Norges Bank i tre omganger senket styringsrenten.

I artikkelen til E24 bestrider DNB som vanlig våre tall uten selv å komme opp med hva den mener er fasit. Med observasjoner fra over 11 000 brukere som også er DNB kunder er vi trygge på at våre data gir et riktig og signifikant bilde av DNB sine boliglånsrenter.

DNB tjener mindre på innskudd

Økning i boliglånsmarginene skyldes at DNB vil forsøke å kompensere for lavere rentemarginer på kundeinnskudd. Her har marginene blitt kraftig redusert ettersom DNB ikke kan sette ned innskuddsrentene lavere enn null. I praksis er det slik nå at boliglånskundene får mindre glede av rentekuttet mens innskuddskundene merker effekten mindre.

Når DNB og andre banker forklarer sin rentesetting på boliglån peker de ofte på markedsrenten Nibor og kredittpåslag i markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Nå er kredittmarginene omtrent tilbake der de var før krisen og 3M Nibor er 1.5 %-poeng lavere enn før Corona-krisen; det samme som Norges Bank har redusert styringsrenten.

Mye å spare på å bytte bank på boliglån

Det faktum at bankene ikke kan sette innskuddsrentene lavere enn null bør ikke gå utover boliglånskundene. Storbankene og sparebankene tjener nå svært godt på sine boliglånskunder og derfor er det mulig for utfordrerbanker som Bulder Bank å tilby lavere rente og ta markedsandeler. Flere kunder bør nå være bevisste på at bankene nå tjener mer på boliglånet deres.