Dette har bankene kommunisert av renteendringer i september

renteheving mars

Norges Bank satte i forrige uke opp styringsrenten med 0.50 %-poeng til 2.25%. Bankene fulgte raskt opp med å varsle renteheving på boliglån med inntil 0.50 %-poeng. Renteradar gir deg oversikten over hva de største bankene har kommunisert.

KLP først ute med å heve renten

KLP Banken var denne gangen først ute til å melde renteendringer etter Norges Bank sitt rentemøte. Renteøkningen gjelder omgående for nye boliglånskunder mens eksisterende boliglånskunder får økt sine renter i begynnelsen av november.

Bankene kommuniserer stort sett lik renteøkning

Renteradar har sett nærmere på børs- og pressemeldinger som er sendt ut av de litt større i bankene i Norge. De fleste banker har kommunisert at de øker boliglånsrentene med inntil 0.50 %. Bankene bruker som regel ordet inntil når de kommuniserer, men kundene får nok nå i praksis hele renteøkningen. Et unntak er Sparebanken Øst, som øker renten på ordinære boliglån med i snitt 0,52 %.

Bulder Bank har gått frem som et godt eksempel med å kun heve renten med 0,3 % på boliglån og innskudd.

For nye boliglånskunder gjelder endringen mer eller mindre omgående. Banker har seks ukers varslingsfrist før økningen blir effektuert, som betyr at eksisterende boliglånskunder vil få rentehevingen i november.

Kommuniserte renteendringer per 3. oktober

Her har vi samlet kommuniserte renteendringer per 3. oktober. Ikke alle banker har kommunisert alle renteendringer enda, så noen felt står tomme inntil videre. Vi oppdaterer tabellen fortløpende når banker kommuniserer endringer.

Banker venter med å øke innskuddsrenten

De fleste bankene har kommunisert at de også øker innskuddsrenten. Likevel har enkelte banker, som for eksempel SpareBank 1 SR-Bank, hevet boliglånsrenten uten å nevne noe om å heve innskuddsrenten. Det kan godt være disse bankene har planer om å øke innskuddsrentene, men dette er ikke kommunisert per 3. oktober 2022.

Flere banker opplyser også kun når rentehevingen for boliglån trer i kraft, men unngår å si fra når rentehevingen gjelder på innskuddsprodukter. Som regel trer rentehevingen for innskudd også i kraft litt senere enn rentehevingen for boliglån. For eksempel har SpareBank 1 Østfold Akershus at boliglånsrenten vil heves 9. november, mens innskuddsrenten først heves 4. desember. Dette tjener bankene godt på.

Nedenfor ser du en oversikt over hva banker har kommunisert angående innskuddsrenten.

Endringer i innskudd

Boliglånsrenten fremover – hva skjer?

Under ser du Norges Bank sin prognose på styringsrenten frem til 2024. Den gule linjen viser den prognosen som ble satt ved forrige renteheving. Den blå linjen er prognosen satt i andre kvartal 2022.

Det ventes at styringsrenten øker igjen i november. Vi kan regne med en styringsrente på mellom 3 og 3,25 % i løpet av vinteren. Det anslås at boliglånsrenten vil være mellom 4,5 og 5,0 % i løpet av 2024. Boliglånet ditt kommer altså til å bli dyrere. Sørg for å ikke betale mer enn du må – sjekk jevnlig renten din på Renteradar.

Gjør som 180 000 nordmenn før deg.

Få boliglånsrenten du fortjener

Sammenlign renten på boliglånet ditt mot markedets beste rente og se hva du kan spare.

Få oversikt

Se din forventede rente- og kostnadsutvikling på boliglånet.

Forhandle med banken på 2 klikk

Renteradars prutefunksjon hjelper deg til bedre rente.

© 2022, HAYON AS

Sjekk renten på boliglånet ditt