Rentene øker

Dette har bankene kommunisert av renteendringer i desember

22.12.21

Norges Bank satte opp styringsrenten forrige uke med 0.25 %-poeng til 0.5 prosent. Bankene fulgte raskt opp med å varsle renteheving på boliglån med inntil 0.25 %-poeng. Mange banker virker ikke å heve innskuddsrentene like mye som utlånsrentene. Renteradar gir deg oversikten over hva de største bankene har kommunisert.

DNB først ute igjen av de større bankene

Fana Sparebank var denne gangen den første til å melde renteendringer etter Norges Bank sitt rentemøte, men DNB var igjen først ut av de større bankene. Renteradar har sett nærmere på børs- og pressemeldinger som er sendt ut av de litt større i bankene i Norge. Alle bankene har kommunisert at de øker boliglånsrentene med inntil 0.25 %-poeng.

Renteøkningen gjelder omgående for nye boliglånskunder mens eksisterende boliglånskunder får økt sine renter i slutten av januar eller begynnelsen av februar.

Oversikt over kommuniserte renteendringer

Mange banker holder igjen på innskuddsrente

Det er tydelig at mange banker nå ser muligheten til å øke sine renteinntekter fremover i takt med rentehevingene til Norges Bank. DNB og noen andre banker kommuniserer ikke hva de har tenkt å gjøre med innskuddsrentene. Nordea, Sparebanken Vest, Sparebank 1 SMN og en del andre banker sier at de også skal heve innskuddsrentene med inntil 0.25%-poeng. Et par andre sparebanker vil ikke heve innskuddsrentene like mye.

Vi ser at DNB har oppdatert sine innskuddsrenter, men det er kun et fåtall spareprodukter som har fått litt høyere rente. Med nesten 500 milliarder i innskudd fra personkunder har DNB rundt 30 % markedsandel i innskuddsmarkedet. En økning i rentemarginen på innskudd med 0.25 %-poeng øker DNBs årlige overskudd med NOK 1,25 milliarder kroner.

Har du store beløp på sparekonto gjelder det å følge med fremover. Her kommer kommer forskjellene bankene i mellom til å bare stige.

Flere rentehevinger i vente fra Norges Bank

Norges Bank varsler at det kan komme tre rentehevinger til på til sammen 0,75 %-poeng i løpet av 2022. Den første rentehevingen kommer antakeligvis allerede i mars. Det betyr at gjennomsnittlig boliglånsrente vil nærme seg 3 % mot slutten av 2022.

Til sammen betyr det 1.25 %-poeng høyere rente sammenliknet med tidligere høst. Det gir i så fall til sammen over 3 000 kroner i økte rentekostnader i måneden hvis man her NOK 3 millioner i lån.