Utvikling boliglånsrenter under Corona-krisen

Data fra Renteradar.no gir innsikt i boliglånsmarkedet

08.07.20

Gjennom Corona-krisen har Renteradar.no bidratt med data til både Dagens Næringsliv og E24.no om hvordan boliglånsrentene har utviklet seg. Både Dagens Næringsliv og E24.no har laget «Corona-spesial» som viser effekten pandemien og nedstengingen av samfunnet har hatt på økonomien. En viktig konsekvens av Corona har vært at Norges Bank har satt senket styringsrenten i tre omganger fra 1.5 % til null. Dette har resultert i at bankene har senket boliglånsrentene.

Grafene i DN og E24 viser hvilke boliglånsrenter kundene nå kan oppnå i markedet og hvordan det har utviklet seg de siste månedene. Renteradar.no sitter på data om boliglånsmarkedet som kan visualiseres i grafer e.l. Vi bidrar gjerne videre til transparens i boliglånsmarkedet og for øke innsikten til boliglånskundene