Renteendringer

Bør du binde renten på boliglånet?

23.09.19

Renteradar.no gir deg oversikten her over når du bør binde renten. Med et fastrentelån binder du renten på lånet ditt i en avtalt periode, normalt 3, 5 eller 10 år. Fastrentelån passer utmerket dersom du ønsker forutsigbarhet.

Boliglån med fastrente

Et fastrentelån koster historisk sett noe mer enn et lån med flytende rente. Binder du renten til riktig tid, kan riktignok et fastrentelån være mer lønnsomt enn et tradisjonelt boliglån med flytende rente. Er du usikker på om din økonomi kan håndtere renteøkninger, er fastrentelån noe å vurdere. Fastrentelån gir økt trygghet og forutsigbarhet.

Bindingstid på fastrentelån

Hvor lenge du bør binde rente er individuelt og kommer an på hvor lenge du selv ønsker stabiliteten og forutsigbarheten fastrentelånet gir deg.

Samtidig er det verdt å merke at fastrentelån ikke er like fleksible som boliglån med flytende rente, og at det kan bli mer utfordrende å bytte bank eller å selge boligen i løpet av bindingstiden.

Salg av bolig med fastrentelån

Ved etablering av fastrentelån vil banken normalt sikre sin investering ved å kreve pant i boligen din. Dersom du skulle ønske å selge boligen i løpet av låneperioden vil salget medføre at banken mister sin sikkerhet.

Salg av bolig med fastrentelån kan derfor by på noen ekstra utfordringer, enten ved at man må avslutte fastrentelånet, eller at man må overføre lånet til ny bolig.

Avslutning av fastrentelånet: Overkurs og underkurs

Å avslutte et fastrentelån i løpet av avtaleperioden er fullt mulig, men det medfører at resten av avtaleperioden må gjøres opp i det avtalen avsluttes. Det kan i verste fall medføre at du må en betale et stort engangsbeløp til banken. Allikevel kan det også medføre at banken må betale deg for å komme ut av avtalen*. Konkret hvor mye som skal betales, og av hvem, avhenger av flere faktorer, som for eksempel hvor lenge det er igjen av avtalen, hvilken rente man har bundet seg til samt forespeilet rente på et tilsvarende lån ut avtaleperioden.

Det endelige oppgjøret ved avslutningen av avtalen blir estimert med over- eller underkurs, og ihht til §54 i Finansavtaleloven.

*Merk at de ulike bankene kan ha ulike betingelser og begrensninger når det gjelder avslutning eller overføring av fastrentelån.

Binde renten – overføre lånet til ny bolig

Enkelte banker tilbyr å overføre fastrentelånet til ny bolig, så lenge banken får tilsvarende eller bedre sikkerhet i den nye boligen.

Binde renten – fastrente eller flytende boliglån?

Tradisjonelt sett er det gunstigste alternativet å ha flytende rente. Binder du derimot renten på riktig tidspunkt, kan det en fastrenteavtale være lønnsomt. Binder du på feil tidspunkt derimot vil avtalen koste mer enn et boliglån med flytende rente.

Å finne riktig tidspunkt å binde renten på er svært vanskelig. Vi anbefaler derfor at du heller fokuserer din økonomiske situasjon, og hvor rustet du er for eventuelle renteøkninger. Er du dårlig rustet for renteøkninger kan det være lurt å binde renten på hele eller deler av boliglånet.

Dersom du har god økonomi, kan et godt alternativ være å velge flytende rente, men samtidig legge av sparepenger slik at man er forberedt på eventuelle fremtidige renteøkninger.

binde renten