Renteradar.no sin guide til beste boliglån

Billigste boliglån – 10 faktorer som påvirker din rente

07.06.21

Renteradar.no sin guide til billigste boliglån for deg. Vi har sett nærmere på de 10 faktorene som vi mener betyr mest for boliglånsrenten du kan få.

Renteradar.no har vi sett mange eksempler på kunder som har spart over titusen i året på å prute ned boliglånet eller bytte bank. Den viktigste faktoren for å få billigste boliglån er nettopp å forhandle renten med banken din eller bytte bank om banken din ikke gir deg renten du fortjener.

Logger du deg inn på tjenesten vår gir vi deg valget – forhandle eller bytte. Slik fungerer Renteradar.

Rentetilbudet du kan få fra banken er bestemt av en rekke forhold. I denne guiden til billigste boliglån under har vi beskrevet de vi mener er de 10 viktigste:

Lav belåningsgrad burde gi billigste boliglån

Enkelt forklart er Belåningsgrad = Lånebeløp / Markedsverdi på bolig

Boliglånsforskriften inneholder regler for hvor mye du kan låne og maksimal belåningsgrad er satt til 85 %. Man må med andre ord ha minst 15 % egenkapital som kan inkludere BSU-midler.

billigste boliglån

Sjekk hva du kan spare på boliglånet ditt på Renteradar.no

Renteradar.no_Få oversikt

De med best sikkerhet betaler for høy rente

Banker som opererer med listepriser på boliglån tilbyr lavere renter hvis man har lav belåningsgrad. I storbankene og sparebankene som benytter individuelle renter må man passe på at man får renten man fortjener. Ofte får lojale kunder med lav belåningsgrad ikke det billligste boliglånet.

Vi har sett på tall fra våre 30 000 brukere som viser at de med lavest belåningsgrad har mest å spare. Lånekunder med belåningsgrad mindre enn 50 % kan i snitt spare 0.38 %-poeng på å flytte til beste bank. De med høyest belåningsgrad sparer i snitt kun 0.21 %-poeng.

BelåningsgradKan redusere renten med:
Lavere enn 50 %0,38 %-poeng
50-60 %0,33 %-poeng
60%- 75 %0,33 %-poeng
75 %- 85 %0,21 %-poeng
Lånestørrelse: NOK 2 til 4 mill.

Sjekk belåningsgraden din

For deg som har hatt boliglån noen år, bør du sjekke belåningsgraden din. Stigende boligpriser kan ha gitt høyere markedsverdi på boligen din og avdragsbetalinger har gjort boliglånet ditt mindre. Mange har lavere belåningsgrad enn man tror. Gjennomsnittlig belåningsgrad for våre brukere er 60 %. Sjekk derfor hvilken belåningsgrad du har og se om du kan få bedre betingelser.

Renteradar.no innhenter vi automatisk ditt nåværende lånebeløp og et estimat på markedsverdien av boligen din fra Virdi.no. Du får da ut belåningsgraden din og kan se hva slags rente du nå burde oppnå.

Våre brukeres belåningsgrad

Unge får ofte billigste boliglån

Mange banker tilbyr ekstra gunstige betingelser på boliglån til unge personer. Det skyldes at bankene ønsker å få inn unge som kunder tidlig og tilby andre tjenester som banken tjener mer på over tid. Boliglån for unge (BLU) gjelder som regel personer under 34 år som også er aldersbegrensningen for Boligsparing for ungdom (BSU).

Førstehjemskjøpere får i enkelte banker førstehjemslån som er det aller billigste boliglånet. Det er stor konkurranse om å få de yngste boliglånskundene inn som bankkunder med håp om at de blir lojale kunder av banken for andre banktjenester.

Medlemskap i en organisasjon eller pensjonsordning

Medlemskap i en arbeidstakerorganisasjon som Akademikerne, YS, Unio, NSF eller LO, kan ofte gi deg meget gunstige betingelser på boliglån. Det samme gjelder en pensjonsordning som Statens Pensjonskasse.

Disse organisasjonene har inngått avtaler med banker som gir gunstige vilkår blant annet på boliglån. Tilbudene er noen ganger så gode at besparelsen på boliglån er høyere enn medlemskontingenten.

De som bor i byene får billigste boliglån

Hvor i landet du bor kan også påvirke boliglånsrenten din. Mindre lokalbanker gir som regel kun boliglån i sitt nærområde. Lokalisering av boligen din kan også påvirke om og hvilken rente de større bankene kan gi deg. Renteradar.no finner automatisk frem til hvilke banktilbud som treffer ditt bosted.

Størst konkurranse er det om bankkunder i de større byene og tettstedene. Her er det også ofte lettere å få omsatt boligen sin og bankene er mer sikker på markedsverdiene av sikkerheten. Bankkunder i sentrale strøk får derfor ofte billigere boliglån enn i distriktene.

Nedbetalingslån vs rammelån

Det finnes to hovedtyper av boliglån: nedbetalingslån og rammelån.
Nedbetalingslån følger en fastsatt nedbetalingsplan og du kan i utgangspunktet ikke øke lånet ditt uten videre. Serielån og annuitetslån er to de hovedtypene av nedbetalingslån.

Et rammelån gir deg fleksibilitet til å låne opp til et rammebeløp, men kun betale renter for det du faktisk har lånt. Rammelån har som regel litt høyere rente enn nedbetalingslån.

Lånestørrelse

Bankens administrative kostnader for å gi og løpende følge opp et boliglån er omtrent det samme uansett lånestørrelse. Den effektive renten som inkluderer termin- og etableringsgebyrer blir høyere for små enn store lån. Det er også vanlig praksis at banker gir store lån lavere nominelle renter enn på små lån.

Gjennomsnittlig størrelse på boliglån for våre brukere er NOK 3 millioner. Nesten halvparten av brukerne har mellom NOK 2 og 4 millioner i boliglån.

Størrelsen på boliglån blant våre brukere

Gjeldsgrad og betjeningsevne

Bankene vil også se på din gjeldsgrad og betjeningsevne. Gjeldsgraden er lånebeløpet delt på årsinntekt. Boliglånsforskriften setter en grense på fem ganger brutto årsinntekt.

Bankene vil også se på din betjeningsevne, det vil si din faktiske evne til å kunne betale renter og avdrag på lånet ditt. Du kan få høyere rente hvis banken vurderer din betjeningsevne som mindre god.

Har du tidligere betalingsanmerkninger eller ikke klarer å betale renter og avdrag i tide på boliglånet, kan du risikere å få et påslag i renten fra banken.

Energimerking på bolig

Mange banker tilbyr nå grønne boliglån til kunder som har energieffektive boliger – typisk energiklasse A eller B. Her finnes det ulike tilbud, men mange tilbyr en liten rabatt på renten.

Noen få banker tilbyr meget gunstige rentebetingelser for lån opptil ett maksbeløp til oppussing som gjør boligen mer energieffektiv. I enkelte banker er nettopp «grønne boliglån» også de billigste boliglånene.

Sammenlign boliglånet ditt mot markedets beste tilbud

Hos Renteradar.no kan du enkelt få en oversikt over de beste lånetilbudene. Du logger inn med BankID, og deretter henter vi ut din rente- og lånedata. Vi sammenlikner renten du betaler i dag mot markedets beste tilbud og forteller deg hvor mye du kan spare. Du får en oversikt over de beste tilbudene for deg rangert etter beste effektive rente.

Har du ikke boliglån fra før kan du bruke vår boliglånskalkulator. Da fyller du enten inn hvor mye du tjener eller ønsket lånebeløp. Etter det fyller du inn alderen din og hva du har i egenkapital. Da får du opp en liste over markedets beste lånerenter for dine behov.

Er du medlem i en organisasjon eller et forbund som har samarbeidsavtale med en eller flere banker? Hos oss kan du også legge til denne informasjonen, så regner vi det med i tilbudet.


Mange banker gir billigste boliglån til «totalkunder»

De færreste bankene tilbyr kun én listepris til kundene sine basert på objektive kriterier. Bankene vil ofte kunne tilby lavere boliglånsrente hvis du bruker banken til andre tjenester og produkter. Eksempler er kort og betaling, innskuddskonto, fondssparing og forsikringer med mer. Såkalte total- eller programkunder har ofte til gang til de billigste boliglånene.

Har du hatt et langvarig kundeforhold med banken din bør det også kunne gi lavere rente. MEN, dette skjer ikke automatisk…

Slik fungerer Renteradar.no

Du må selv forhandle eller bytte

Mange tror at banken din vil gi deg det billigste boliglånet automatisk. Dette stemmer ikke! Dagens Næringsliv med data fra Renteradar.no, forteller her at lojale bankkunder betaler mer på boliglånet enn andre.

Kunder som ikke forhandler med banken sin eller bytter til en bedre bank får heller ikke det billigste boliglånet. Mange liker ikke å måtte ringe banken for å prute. Renteradar.no gjør denne jobben for deg effektivt med ett klikk.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er belåningsgrad?

Belåningsgrad beskriver hvor mye av et objekt man selv eier, og hvor stor andel banken eier.

Hva er forskjell på rammelån og nedbetalingslån?

Nedbetalingslån følger en fast nedbetalingsplan. Med et rammelån kan du låne opp til en viss ramme, uten fast nedbetalingsplan.

Hva påvirker boliglånsrenten din?

Mange faktorer påvirker boliglånsrenten. Blant annet alder, belåningsgrad, lånestørrelse og hvor du bor.

Kan det lønne seg å bytte bank for å få lavere boliglånsrente?

I noen tilfeller kan det lønne seg å bytte bank eller prute med banken for å få lavere rente. Du kan lese mer om det her.